VPN روتر

یک VPN روتر همانند یک روتر معمولی است که در خانه خود از آن استفاده می‌کنید، با این تفاوت که شما می‌توانید یک VPN در داخل آن فعال نمایید؛ تا به روتر این اجازه را دهید که اتصالات VPN را مدیریت و سپس به دستگاه‌های مختلف این اجازه را بدهد تا به سرویس VPN متصل شوند. بهترین روترهای VPN دارای حافظه دسترسی تصادفی (RAM) هستند؛ که به آنها اجازه می دهد حجم کاری خود را بطور موثر مدیریت کنند. هنگامی که VPN فعال شود، شما می‌توانید دستگاه‌هایی مانند رایانه، دستگاه‌های تلفن‌همراه، تلویزیون‌های هوشمند و موارد دیگر را به هم متصل نمایید. بسته به دستگاه و نحوه استفاده از آن، می‌توانید از طریق اتصال Wi-Fi یا اترنت به آن پیوند دهید. از آنجایی که آنها می‌توانند چندین دستگاه را اداره کنند، روترهای VPN برای خانه می توانند مرور اینترنت امن‌تری را برای هر عضو خانواده شما فراهم کنند.