پریز برق

پریز برق که از بدنه، رویه، بخش داخلی و پیچ ها ساخته شده است به دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنند، این اجازه را می دهد تا به منبع تغذیه جریان متناوب اصلی در یک ساختمان، متصل شوند. نوع مصرفی پریزها در هر کشور، توسط استانداردهای ملی آن کشور، مشخص می‌شود و به ‌طور کل؛ پریزهای برق را می توان به دو دسته؛ پریزهای هوشمند و معمولی تقسیم نمود. پریزهای برق هوشمند، انواع مختلفی دارند؛ ساده ترین آن ها، تنها شامل تایمر برای زمان بندی قطع و وصل برق هستند ولی برخی از پریزهای هوشمند امروزی، ممکن است شامل برنامه ریزی های بسیار پیشرفته برای کاهش و یا افزایش جریان و ولتاژ نیز باشند. پریزهای معمولی، با توجه به کشور محل استفاده، شامل استانداردهای مختلفی هستند که برخی از این استانداردها به منظور افزایش ایمنی کودکان و برخی دیگر به منظور افزایش ایمنی وسایل برقی در نظر گرفته می شوند. برخی از انواع پریزهای برق امروزی، شامل ورودی کابل یو اس بی نیز هستند که برق 5 ولت مورد نیاز گوشی های هوشمند یا موارد مشابه را فراهم می نمایند. در سیستم برق پشتیبان، تنها به جهت قابل تشخیص بودن پریزها از یکدیگر، پریزی که به برق پشتیبان متصل می گردد را به رنگ قرمز انتخاب می نمایند.