کیستون شبکه

کیستون، یک رابط است که از یک طرف به کابل و از طرف دیگر به پچ کابل و یا دستگاهی که دارای  پورت نری باشد، متصل می‌شود. این محصول با توجه به دیدگاه های مختلف، گروه بندی می‌شود:

محل نصب یا به کارگیری: این دسته بندی، متناسب با محل قرارگیری و نصب کیستون می‌باشد که عبارتند از؛ پچ پنل، باکس‌های روکار جهت نصب تجهیزات بر روی دیوار، باکس‌های کف خواب، فیس پلیت‌های مختلف برای نصب روی ترانکینگ و …. ، بنابراین؛ هر یک از کیستون‌ها، بایستی در مکان خاص خود مورد استفاده قرار بگیرند و در صورتی که از یک کیستون در جای خاص خود استفاده نشود، عمل مهم نصب تجهیزات به درستی انجام نمی گیرد و ارتباط بین تجهیزات موجود مختل خواهد شد.

رده بندی (category): گروه دوم بر اساس دیدگاه گروه‌هایی مانند CAT 5 , CAT 5e , CAT 6 ,CAT 6a , CAT7 , CAT 7a دسته بندی می‌شوند.

جنس کیستون: دسته بندی سوم با توجه به جنس ساخته شده کیستون‌ها می‌باشد. جنس بدنه کیستون‌ها با هم متفاوت است و به دو دسته کلی؛ گروه فلزی و تمام پی وی سی تقسیم می‌شود.

نوع کیستون: دسته بندی چهارم با توجه به نوع کیستون‌ها می‌باشد. دو نوع از پر مصرف ترین کیستون ها، کیستون‌ شبکه و تلفن می باشد.

به طور معمول؛ برای هر نوع از کیستون‌های شبکه، یک جدول رنگی وجود دارد که فرد نصاب به کمک آن، می تواند به راحتی و روش صحیح، اتصال کابل را با کیستون برقرار کند.