UPS

شاید تا به امروز برای هر کاربر کامپیوتر، این اتفاق رخ داده باشد که در هنگام کار با رایانه، برق قطع گردد و اطلاعات در حال پردازش، دستخوش تغییرات و یا در معرض از دست رفتن، قرار گرفته باشند و یا گاها در اثر نوسان برق شهری، آسیبی به سخت افزار کاربر رسیده باشد.

UPS (Uninterrupitble Power Supply) یا همان منبع تغذیه اضطراری، این مشکل را به شکلی کارآمد برطرف نموده است. این دستگاه که از سه بخش؛ باتری، شارژر و مبدل تشکیل شده است؛ ضمن تامین برق در هنگام قطعی برق؛ مانع ورود نوسان احتمالی برق شهری و آسیب قطعات الکترونیکی متصل به آن می شود. در واقع پریزهای برق و یا دستگاه هایی که مستقیما به خروجی های UPS متصل می گردند، در حالت عادی از برق اولیه یا همان برق شهر استفاده می کنند و در صورت قطع برق از برق ثانویه یا برق باتری استفاده می کنند. همان طور که می دانید، برق شهری متناوب است و برق ورودی باتری باید مستقیم باشد که این وظیفه بر عهده شارژر دستگاه است.همچنین، برق خروجی باتری مستقیم است و در هنگامی که برق قطع می شود و نیاز به سوئیچ کردن روی برق باتری است، مبدل؛ وظیفه تبدیل این برق مستقیم به متناوب را برعهده دارد.

امروزه گونه های پیشرفته UPS، مجهز به نرم افزار مدیریتی، جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی و در صورت نیاز، بستن اصولی نرم افزارها و خاموش کردن رایانه می باشند.