پچ پنل فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری، جزء تجهیزات و امکانات مدیریت کابل است و این امکان را می دهد تا با در آوردن و جازدن پچکورد یا تغییر مدار سیگنال انتخابی و بدون استفاده از تجهیزات تقسیم برق گران قیمت اختصاصی، کابل های مدار به سادگی مرتب شده و آرایش منظمی پیدا کنند.

این جعبه به منظور محافظت از فیبر لخت شده و کابل های فیبر نوری استفاده می شود و در عین حال، برای محافظت فضاها برای اتصال جوش فیوژن و لوازم جانبی اتصالات و کانکشن ها توسط آداپتور فیبر نیز، استفاده می گردد. در شرایط بلا استفاده؛ تمام کانکتورهای فیبر نوری، پچ کورد، کابل فیبر نوری و آداپتورها باید به دور از گرد و غبار نگهداری شوند. پچ پنل فیبر نوری با اشغال کمترین فضا به کابل کشی فیبر نوری کمک کرده و سازمان دهی و مدیریت بهتری را  فراهم می کند.

پچ پنل فیبر نوری، معمولا در قسمت جلو ژاکتی دارد که پچ کابل های کوتاه را دریافت کرده و این در حالی است که از پشت پنل هم آن ها را دریافت می کند. همچنین؛ فیش ها و ترمینال های خاصی وجود دارند که برای مسافت های طولانی تر و کابل های دائمی به کار برده می شوند.

پچ پنل، معمولا کامپیوترهای مختلف را از طریق اتصال پنل های مختلف به هم ارتباط می دهد و در صورت لزوم و برنامه ریزی، شبکه محلی(LAN)  را به یک شبکه گسترده (WAN) یا اینترنت متصل می نماید. با توجه به شیوه های نصب و راه اندازی، به طور عمده دو نوع پچ پنل فیبر نوری وجود دارد؛ پچ پنل های دیواری (Wall mounted) و پچ پنل های رکمونت (Rack mounted).