کارت گرافیک

خروجی تصویری رایانه را سخت افزاری به نام VGA (Video Graphics Array)  یا همان کارت گرافیک ایجاد می کند که خود یا به نوعی، بخشی از مادربرد است و یا توسط اسلاتی روی مادربرد قرار گرفته است.

نوع اول را گرافیک های OnBoard گویند که عموما جهت مصلرف غیر حرفه ای و کاربری های غیرگرافیکی استفاده می شوند.

نوع دوم کارت های گرافیک؛ بسته به پردازنده تعبیه شده روی گرافیک (CPU)، میزان حافظه، تعداد و نوع پورت های خروجی به دسته های مختلف تقسیم بندی می شوند.

از جمله کاربرانی که نیاز به گرافیک های تخصصی دارند، گیمر(Gammer)های حرفه ای، معماران و گرافیست ها هستند.