لود بالانسر

لود بالانسر (Load Balancer) دستگاهی است که به عنوان یک reverse proxy عمل می‌کند و ترافیک شبکه یا برنامه را در تعدادی از سرورها توزیع می‌کند، این کار باعث تقسیم فشار کاری بین سرورها و به دنبال آن باعث افزایش کارایی سرورها می‌شود.

انواع Load Balancing:

نوع اول، براساس IP و پورت بوده و در لایه 4 فعالیت میکند.

نوع دوم، لود بالانسر نرم افزاری است و در لایه 7 کار می‌کند.

نوع سوم، GSLB (Global server load balancing) محدود به یک نقطه جغرافیایی نیست و همچنین در لایه 4 و 7 فعالیت می‌کند.

لودبالانسرها در لایه‌های مختلفی کار می‌کنند، از جمله این لایه‌ها می‌توان به لودبالانسینگ خطوط اینترنت در لایه سه و دو، لودبالانسینگ نرم افزار در لایه هفت و چهار اشاره نمود. لودبالانسر با لایه 4 بر اساس داده‌های موجود در پروتکل‌های شبکه و لایه انتقال (IP، TCP، FTP، UDP) عمل می‌کنند، به طوری که لودبالانسر لایه 7 درخواست‌ها را بر اساس داده‌های موجود در پروتکل‌های لایه کاربردی مانند HTTP توزیع می‌کند.

انواع الگوریتم‌های Load Balancing:

  1. متود Least Connection براساس کمترین کانکشن‌های فعال لودبالانسینگ انجام می گیرد.
  2. مکانیزم کاری Round Robin مثل یک صف هست. مثلا: درخواست اول سرور اول، درخواست دوم سرور دوم و...
  3. متود Least Response Time براساس میزان منابع سرور و کم بودن زمان پاسخگویی.
  4. روش Least Bandwith براساس بیشترین پهنای باند سرور LB رو انجام میدهد.
  5. روش Least Packets بررسی را براساس کمترین میزان پکت انجام میدهد.
  6. متود Custom به صورت سفارشی هست و استفاده همزمان از چند روش بالا را ممکن می سازد.