پچ پنل شبکه

پچ پنل، قطعه ای ارتباطی است که دارای تعداد مشخصی پورت شبکه می باشد (مثل: 12عدد، 24 عدد، 48 عدد و ...)، محل قرارگیری آن، عموما داخل رک بوده و برای شبکه هایی که در طی زمان گسترش و تغییرات دارند، کاربردی است. پچ پنل، بین نقاط انتهایی کابل های شبکه و تجهیزات شبکه، نظیر: هاب، سوئیچ، روتر و ... قرار می گیرد و به جای این که کابل های شبکه، مستقیما به این تجهیزات متصل شوند از طریق پچ پنل متصل می شوند. ممکن است در هر بخشی از ساختمان، چندین سوکت شبکه قرار گیرد که فعلا مورد استفاده نباشد اما باید امکانی وجود داشته باشد تا در هنگم نیاز، این سوکت ها در مدار شبکه قرار گرفته تا از آن استفاده نمایند، برای انجام این کار بایستی؛ تمام کابل هایی که به سوکت ها متصل هستند را در یک نقطه که مرکز قرارگیری رک می باشد، جمع آوری کرده، آن ها را وارد پچ پنل نمود و سپس شماره گذاری کرد تا در صورت نیاز هر سوکتی را که می خواهند به وسیله یک کابل کوچک شبکه به سوئیچ، متص نمایند.