سرور بلید

هرگاه صحبت از سرورهای بلید (Blade) یا به اصطلاح سرورهای تیغه ای به میان می آید، ناخودآگاه سازمان های بزرگ و زیر ساخت های عظیم الکترونیکی در ذهن نقش می بندد. این سرورها نیز، مانند سرورهای قفسه ای یا  Rack Mount، با یک اندازه استاندارد ساخته می شوند و در Rack های مخصوصی هم قرار می گیرند .

در خصوص سرورهای Blade به جای استفاده از واژه Rack از واژه Chassis یا شاسی یا اسکلت استفاده می کنیم. سرور های تیغه ای، معمولا بصورت اختصاصی و انحصاری ساخته می شوند، مثلا؛ شما نمی توانید یک سرور تیغه ایDell  را در درون chassis یک سرور تیغه ای HP قرار دهید و طبیعتا، عکس این عمل هم ممکن نیست .برای این کار هم دلایلی وجود دارد؛ بر خلاف سرورهای Tower و سرورهایRack Mount ، سرورهای تیغه ای دارای Power نیستند و در واقع Power خود را ا ز Chassis دریافت می کنند، البته این تنها یکی از مواردی است که سازندگان این سرورها به صورت اختصاصی برای chassis ها ایجاد می کنند، در بسیاری موارد، سیستم های خنک کننده و ... را نیز در درون chassis تعبیه می کنند.

ممکن است بر اساس نیاز و نوع کاربری، محصولاتی که بصورت تیغه ای وارد بازار می شوند، نسبت به انواع دیگر، تغییراتی در chassis داشته باشند، به گونه ای که بدلیل بازار هدف متفاوت در انواع مختلف سرورهای تیغه ای HP، شما تعداد Power و تعداد Cooler های متفاوتی را مشاهده خواهید کرد. به غیر از سیستم های خنک کننده که معمولا بصورت کلی در یک chassis مورد استفاده قرار میگیرند، برای هر یک از سرورهایی که در درون یک chassis قرار گرفته می شود، یک سیستم power و کارت شبکه و ....، مختص همان سرور تعبیه می شود.