اکسسوری ماشین های اداری

به هنگام خرید ماشین های اداری، بخصوص پرینتر، یکی از مسائل حائز اهمیت؛ موارد مصرفی این دستگاه ها می باشد که در صورت انتخاب درست، موجب افزایش عمر دستگاه و کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوطه، می گردد. به طور مثال: یکی از موارد مصرفی پرینترها؛ کارتریج می باشد که نوع اصلی آن، موجب ارتقاء تعداد و کیفیت چاپ گردیده و به لحاظ سلامت سایر بخش های پرینتر نیز، هزینه های بعدی کاربر را کاهش می دهد.

پودر تونر، بِلِید، درام، ریبون، چیپست تونر، کاغذ حرارتی و کاغذ لیبل، از جمله موارد مصرفی پرینترها هستند که اصل و غیراصل بودن آن ها، تاثیر مستقیم بر روی کارائی و دوام دستگاه خواهد گذاشت.