منبع تغذیه

پاور یا منبع تغذیه در واقع به نوعی نیروگاه یک رایانه محسوب می گردد و وظیفه تبدیل برق ورودی به برق موردنیاز قسمت های مختلف از جمله مادربرد، درایو نوری، هارددیسک و ... را عهده دار می باشد.

مهم نیست شما در حال استفاده از یک PC هستید یا یک سرور، از کار افتادن یک رایانه می تواند از جهتی مربوط به غیرفعال شدن منبع تغذیه باشد.

در انتخاب یک پاور مناسب، محاسبه توان مورد نیاز از مولفه های اصلی می باشد، به گونه ای که اگر توان پاور، کمتر یا برابر با مجموع توان مورد نیاز باشد، شما با مشکل روشن نشدن و یا Reset شد دائم کامپیوتر خود رو به رو خواهید شد.

توان، ابعاد، سوکت، نوع برق ورودی و خروجی ها از جمله تفاوت های اصلی در پاورهای مختلف می باشد.

انواع قابل استفاده این دستگاه در PCها، اغلب به حالت مکعب مربع بوده و روی کیس پیچ می شوند و انواع مورد استفاده در سرورها به صورت مکعب مستطیل بوده و از نوع Hot Plug می باشند.