رک

رک؛ محفظه ای فلزی است که به منظور نگهداری و محافظت از تجهیزات مختلف شبکه، مانند:  سوئیچ، پچ پنل، سرور، تجهیزات مخابراتی، و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

رک ها بر حسب نوع نصب به دو گروه؛ رک های دیواری و رک های ایستاده، تقسیم می شوند. رک های دیواری، همان طور که از نامشان مشخص است، قابل نصب بر روی دیوار هستند و بیشتر برای شبکه های کوچک و یا قسمتی از یک شبکه بزرگ ( با توجه به نقشه شبکه و توپولوژی انتخابی ) مورد استفاده قرار می گیرند.

ابعاد رک های دیواری، اصلی ترین ویژگی برای انتخاب رک مورد نیاز می باشند. هر رک ( دیواری یا ایستاده )، دارای سه بعد می باشد؛ ارتفاع، طول و عرض.

ارتفاع رک ها با واحدی تحت عنوان یونیت (Unit) شناخته می شود. رک های دیواری دارای ارتفاع های 4، 5، 6، 7، 9 و 12 یونیت می باشند.

طول رک یا اصطلاحا عمق رک با توجه به ابعاد تجهیزاتی که قرار است در آن قرار گیرند، تعیین می گردد. رک های دیواری موجود در ایران، دارای عمق های 30 ، 32 ، 35 ، 40 ، 45 و 60  و رک های ایستاده، دارای عمق های 60، 80 و 100 سانتی متر می باشند. عرض رک مطابق با استاندارد، بایستی 60 سانتی متر باشد ولی در بازار فعلی به خاطر کاهش دادن قیمت تمام شده رک، رک هایی با عرض های کمتر ( در بازه 50 تا 60 سانتی متر) نیز تولید می شوند.همچنین بنا به درخواست، رک های ایستاده در عرض 80 سانتی متر نیز تولید می گردند. انواع دیواری، به طور کلی با دو نوع درب به بازار عرضه میگردند؛ تمام شیشه ای و شیشه ای با فریم فلزی. انواع ایستاده نیز با دو نوع درب؛ شیشه ای با فریم فلزی و توری، تولید و به بازار عرضه می گردند.