کابل شبکه

در یک شبکه کامپیوتری، به منظور اتصال و انتقال داده و اطلاعات بین کامپیوتر، روتر، سوئیچ و به طور کلی، تمامی اجزای شبکه از کابل شبکه استفاده می شود که در واقع از جنس رسانائی، همچون مس هستند.

کابل شبکه بر اساس؛ سرعت، پهنای باتد و خصوصیات فیزیکی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و تفاوت این دسته بندی ها در دو چیز، خلاصه می شود؛ پهنای باند و نویز پذیری.

معمولا هر نسل جدید، نسبت به نسل قبلی، پهنای باند بیشتر و نویز پذیری کمتری را ارائه می دهند. به طور کل، به منظور انتخاب کابل مناسب و مورد نیاز برای یک شبکه کامپیوتری، بایستی سه فاکتور را مدنظر قرار داد:

  1. سرعت مورد نیاز
  2. شرایط محیطی
  3. فاصله بین تجهیزات