بارکدخوان

سیستم های بارکد اسکن در حال حاضر در تعداد زیادی از صنایع و فروشگاه ها از جمله؛ پزشکی، مسافرت، تولید، سرگرمی، قانون و بسیاری از شرکت های دیگر که ممکن است هرگز انتظارش را نداشته باشید، استفاده می شوند. امروزه بارکدها، بخش جدایی ناپذیری در هر کسب و کار می باشند که به کارفرما این امکان را می دهند تا مدیریت بهتری بر  روی فروش و موجودی هایش داشته باشد. نحوه اسکن بارکدها توسط دستگاه، براساس تابش پرتوهای فروسرخ بر روی بارکدِ رمزینه شده می باشد. این اطلاعات رمزینه، بارکد نامیده می شود که حاوی هویت و اطلاعات مربوط به آن محصول می باشد و نحوه استفاده از آن به صورت دستی یا ثابت می باشد. بارکد خوان، داده های ترجمه شده را به کامپیوتر ارسال می کند تا نرم افزار کاربردی، بتواند اطلاعات را متوجه شود.

در یک دسته بندی، انواع بارکد خوان را می توان به صورت زیر، تعریف نمود: بارکد خوان قلمی، لیزری، CCD، مبتنی بر دوربین و بارکد خوان های چند وجهی.

در توضیح دو نوع قلمی و لیزری، می توان گفت: بارکد لیزری کمی نسبت به قلمی، پیشرفته تر و قادر به خواندن دقیق تر نور است که همین امر سبب می شود تا از بُروز اشتباهات کاذب و خطاهای اسکنر، پیشگیری نماید، همچنین به منظور اسکن پرتو لیزری در سرتاسر بارکد کالا به صورت رفت و برگشت آینه ای یا چرخشی به جلو و عقب می رود.