پرده نمایش

تصویر دیتا پروژکتور را می توان روی هر سطح صاف و روشنی نمایش داد ولی پرده نمایش، بهترین سطح برای نمایش تصاویر دیتا پرژکتور می باشد. کیفیت تصویر دیتا پرژکتور روی پرده نمایش، بسیار خوب بوده و نور دیتا پرژکتور از سطح پرده نمایش به هیچ وجه انعکاس نمی یابد. اگر از وایت بردهای معمولی به عنوان  صفحه نمایش استفاده کنیم، انعکاس نور دیتا پرژکتور از سطح آن، باعث آزار چشم و ایجاد سردرد و سرگیجه در استفاده های طولانی مدت می شود.

پرده های نمایش با توجه به نیاز مشتریان در چهار دسته؛ پرده پایه دار، پرده سقفی دستی، پرده سقفی برقی و بک پروجکشن (back projection)، تقسیم بندی می‌گردند. انواع پایه دار این پرده، دارای سه پایه و قابل حمل بوده و به راحتی در هر مکانی قابل استفاده می باشد. نوع سقفی دستی بر سقف و یا دیوار نصب می گردد و به صورت مکانیکی باز و بسته می شود و نوع برقی نیز، ضمن نصب بر سقف و یا دیوار، با ریموت کنترل باز و یا بسته می گردد. پرده های بک پروجکشن (back projection)، برای نمایش در ویترین فروشگاه ها استفاده شده و دارای جنس مات می باشد.