جلوگیری از ارسال پیامک های انبوه

11 مهر 1396
جلوگیری از ارسال پیامک های انبوه

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به معضل ارسال پیامک های تبلیغاتی با شماره های شخصی ،مقرر شد ،از نظر فنی امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها وجود نداشته باشد.

امیرخوراکیان با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی ،دریافت این پیامک ها از شماره های شخصی است ،اظهار داشت: اگرچه این موضوع آنچنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این پیامک ها را دریافت نمی کنند ،اما با توجه به نارضایتی که پیامک های ناخواسته برای مشترکان به وجود می آوردند ،این موضوع قابل پیگیری است.
وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده این است که ،اپراتور ها باید برای مشترکانی که از یک میزان سقفی بالاتر ،با یک شماره خاص ،پیامک ارسال می کنند ،ممانعت فنی درنظر بگیرند.

خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر در این دستورالعمل ،تعیین نهایی نشده است ،افزود: این بحث با اپراتور های موبایل انجام شده و اپراتور ها نیز موضوع را پذیرفته و قبول کردند که به این آیین نامه عمل کنند. به این ترتیب دستورالعملی تدوین شود که درصورتی که از شماره های شخصی موبایل از یک تعداد بیشتر ،پیام ارسال شد ،این پیامک ها تبلیغاتی منظور شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی به تصویب نهایی برسد ،گفت: در این مورد موضوعی که باید برای آن تفاوت قائل شد ،مربوط به تعداد پیامک های انبوهی است که کاربران در مناسبت های مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این موضوع از نظر فنی باید قابل تفکیک با پیامک های ناخواسته تبلیغاتی باشد و طوری باشد که اپراتور بتواند تفاوت را درک کرده و پیامک شخصی افراد تداخلی با پیامک های تبلیغاتی شخصی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات باید از طریق سامانه ۱۹۵ به موضوعات مربوط به مزاحمت های پیامکی رسیدگی کند ،افزود: درخصوص حل معضل پیامک های تبلیغاتی ،حدود یک ماه قبل در جلسات کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد ،تصمیماتی اتخاذ شد که هم اکنون منتظر جمع بندی این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم.

خوراکیان با بیان اینکه در این جلسات آماری از میزان شکایت مردمی درباره ارسال پیامک ‌های ناخواسته تبلیغاتی ارائه نشد ،اضافه کرد: به هر ترتیب موضوع تنظیم ارسال پیامک متناسب با خواسته مخاطبان از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.
وی با تاکید براینکه ساماندهی پیامک‌ های تبلیغاتی از نظر محتوایی تا حدود زیادی حل شده است ،گفت: اما در بخش فنی قرار است وزارت ارتباطات اقدامات موثرتری صورت دهد و پیگیری جدی تری شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.

نوشته های مرتبط
دیدگاه کاربران
هنوز دیگاهی ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.